Způsob práce

Kdy vám mohu nabídnout pomoc?

  • Když jste se v životě dostali do obtížné situace a nevíte, jak dál
  • Když stojíte před vážným rozhodnutím
  • Když vás trápí konflikty v rodině, na pracovišti či mezi blízkými
  • Když řešíte problémy v partnerství
  • Když vám psychiatr diagnostikoval duševní onemocnění nebo si sami myslíte, že máte takové problémy
  • Když jste vy nebo někdo v rodině nemocný a stojíte o podporu
  • Když chcete pomoci někomu ve svém okolí, ale nevíte jak nebo jste na to sami
  • Když jste dlouhodobě ve stresu a potřebujete se naučit relaxovat
  • Když si přejete založit rodinu a početí děťátka se nedaří
  • Když usilujete o další poznávání sama sebe a životní rozvoj

 

Mé profesní zázemí

Z různých terapeutických škol je mi nejblíže dialogická a kolaborativní praxe. Co ta cizí slova znamenají a jak se to ukáže v naší práci? Pro oba přístupy je klíčový spolupracující, rovnocenný vztah klienta a terapeuta, do nějž oba přináší svou odbornost. Vy jste expertem ve vašem životě, vy vybíráte, které části vašeho životního příběhu mi budete chtít ukázat, a já do něj vstupuji jako návštevník a zvídavý posluchač. Moje odbornost jako psychoterapeutky zase tkví v rozvíjení rozhovoru, slouží k tomu, abychom mohli do příběhu nahlédnout i z jiných stran, abychom se třeba mohli podívat na různé situace očima lidí, kteří hrají ve vašem životě důležitou roli. Dialogická a kolaborativní praxe se zrodila z tradice rodinné terapie, a tak i pro mě je přirozené zaměřit se v konzultacích na mapování vašich blízkých vztahů, využívání jejich zdrojů a případné řešení vztahových problémů. Možná někdy navrhnu, že bychom k setkání přizvali někoho z vašich blízkých, nebo vám nabídnu účast kolegů v tzv. reflektujícím týmu. Rozhodnutí je samozřejmě vždy na vás, důležité je, abyste se cítili bezpečně. Způsobů, jak přizvat do rozhovoru jiné perspektivy, pohled jiných lidí, je mnoho a z mé zkušenosti to často přinese velké obohacení.

Komplexní psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii mi umožňuje čerpat i z jiných zdrojů, z dalších přístupů k terapii. Dominantní směry v náplni mého výcviku jsou gestalt terapie, KBT a psychodynamické přístupy. Především se zde však učím nahlížet na proces terapie "integrativně", tedy z více různých stran, a vytvářet pro klienta terapii "šitou na míru".

Dalším mým důležitým zdrojem inspirace je metoda otevřený dialog, která byla původně zavedena finským psychologem Jaakkem Seikkulou v psychiatrických léčebnách pro léčbu pacientů s diagnózou psychózy. Zde je pro rozvíjení terapeutického dialogu důležité přizvání klientových blízkých a všech odborníků, kteří jsou zapojeni do řešení problému. Vždy, když se účastním takového otevřeného setkání, znovu se přesvědčuji o jeho přínosnosti - dostáváme se k mnohem bohašímu porozumění, když se můžeme setkat s dalšími lidmi zaangažovanými v problematické situaci, zvláštní roli hraje také, pokud se setkáváme v přirozeném prostředí klienta, u něj doma. Tyto principy se snažím uplatňovat i ve své soukromé praxi, i když ne pokaždé je to technicky možné. Vždy však mám na mysli, že člověk sedící naproti mě nežije ve vzduchoprázdnu, ale je napojený na řadu vztahů, lidí,  rolí a institucí. A i pokud se scházíme v kanceláři, nikoli u vás doma, jsem v jistém ohledu já hostem ve vašem teritoriu.

Díky zkušenosti s otevřeným dialogem, mohu nabídnout podporu rodinám v krizi a obzvláště těm, kde někdo z členů prochází krizí psychotickou. Pokud mě, jako terapeutku,  oslovíte s takovou žádostí, jsem připravená převzít roli organizátora otevřených setkání a mohu na základě domluvy s vámi oslovit s prosbou o spolupráci další odborníky (sociální pracovníky, psychiatra, sociálního kurátora, lékaře... - jak situace vyžaduje) a také kolegy ze skupiny Narativ.

Skutečné soukromé zázemí pro mou práci mi dopřává už po mnoho let jóga. Je pro mě nástrojem duševní hygieny, zásobárnou energie i etickým vedením. Svou zálibu zde zveřejňuji, protože věřím, že se odráží i do mého přístupu k psychoterapii a rozšiřuje mou kvalifikaci. Jógová praxe mě učí věnovat pozornost tělu, vnímat jej jako důležitý zdroj informací a jako prostředek komunikace - v běžném životě i v terapii. Svým klientům mohu nabídnout vedení v osvojování relaxačních a dechových technik a konzultaci ohledněo možnosti využití jógy pro prevenci a léčbu somatických potíží.

V rámci lektorství jógy se v posledních letech hodně věnuji józe pro těhotné ženy a maminky malých dětí a čím dál častěji se od nich dovídám o potížích s početím a vleklých gynekologických problémech. Věřím (a stále více se o tom přesvědčuji díky zkušenostem i studiu dalších zdrojů), že individuálně navržená jógová praxe v součinnosti s odbornou gynekologickou péčí a s psychoterapií může velmi dobře podpořit léčbu těchto komplexních problémů. Proto jsem otevřela skupinu jógové terapie pro ženy a spolu s kolegou Pavlem Nepustilem nabízím psychoterapeutické konzultace s páry.

Při popisu mého stylu práce  a mých předpokladů o psychoterapii jsem několikrát zmínila důležitost vztahů. Velmi si vážím členství ve skupině Narativ, díky níž nejsem ve své práci osamělá a vždy zde mám kolegy, s nimiž se mohu neustále učit, pracovat na zajímavých projektech a sdílet svá pracovní dilemata. Narativ je také součástí celosvětové komunity podobně smýšlejících praktiků.